Alergologia ogólnie

Home / Alergologia ogólnie

Alergologia ogólnie

Alergologia jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy medycznej, związana ściśle z immunologią. Zajmuje się reakcjami nadwrażliwości na powszechnie występujące czynniki środowiskowe, takie jak pyłki roślin, pokarmy czy białka zwierząt, które są tolerowane przez osoby zdrowe, a u alergików wywołują objawy takich chorób jak: astma oskrzelowa, nieżyt nosa, zmiany wypryskowe i pokrzywkowe na skórze, a także różnorodne objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz groźne dla życia objawy ogólnoustrojowe nazywane wstrząsem anafilaktycznym. Nowożytna historia alergologii zaczyna się w Londynie w roku 1819, od opisu nowej jednostki chorobowej przedstawionego przez John`a Bostock`a, którą nazwał catarrhus aestivus, czyli gorączki siennej, znanej współcześnie jako alergiczny nieżyt nosa. Termin alergia stworzył inny lekarz – Clemens von Pirquet. Połączył on dwa greckie słowa: allos (inne) i ergos (działanie) i w ten sposób powstało słowo alergia, które niewątpliwie dobrze oddaje istotę chorób alergicznych, i stało się źródłem nazwy nowego działu medycyny – alergologii. Tak więc współczesna alergologia liczy sobie niespełna 200 lat – to niewiele w porównaniu i innymi działami medycyny takimi jak interna czy chirurgia, ale jej znaczenie bardzo szybko rośnie z powodu lawinowo rosnącej przez te dwa stulecia liczby osób chorych na alergię, którzy w większości to osoby młode. Kiedy wspomniany John Bostock badał występowanie nowej opisane przez siebie choroby alergicznej, to znalazł tylko 28 chorych w całej Anglii.

Współcześnie choroby alergiczne szacuje się że występują u około 25-30% populacji (zbierzcie 20-30 osobową grupę przyjaciół i sprawdźcie – około 4 osób przyzna się że mają alergię). Wciąż nie do końca są wyjaśnione przyczyny i mechanizmy chorób alergicznych, choć z całą pewnością można powiedzieć, że główną rolę odgrywają zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego – stąd związki z immunologią. Układ immunologiczny to skomplikowany system komórek i białek naszego organizmu, którego rolą jest obrona organizmu przed działaniem szkodliwych czynników środowiska w którym żyjemy. Rozpoznaje i niszczy wrogów (np.: bakterie i wirusy), a toleruje czynniki obojętne i niegroźne (np.: pokarm, pyłki roślinne). Jednak u alergików z różnych powodów układ immunologiczny zaczyna nie tolerować to co tolerować powinien. To zjawisko wyjaśnia teoria higieniczna powstawania chorób alergicznych, którą można streścić w ten sposób: Mały kontakt układu immunologicznego z patogenami (wrogami) spowodowany nadmierną chemizacją naszego życia (antybiotyki, chemia domowa, środki czystości) powodują, że znudzone bezczynnością jego komórki zaczynają atakować te czynniki, które powinny tolerować, a które są akurat w pobliżu (znudzone wojsko).