Odczulanie podskórne

Odczulanie podskórne

Klasyczna metoda odczulania polegająca na podawaniu w regularnych odstępach czasu szczepionki we wstrzyknięciach podskórnych w zewnętrzną powierzchnię ramienia – wykona ją lekarz albo pielęgniarka w Poradni Alergologicznej

Przed podaniem szczepionki poinformuj lekarza o wszelkich zdarzeniach medycznych, które miały miejsce od ostatniej wizyty, oraz jak tolerowałeś ostatnio podaną dawkę.

Po wykonanym wstrzyknięciu musisz pozostać w poczekalni 30 minut w celu obserwacji. Większość niebezpiecznych objawów ubocznych po podaniu szczepionki rozwija się w właśnie w tym czasie. Jeśli w czasie obserwacji pojawią się jakieś niepokojące objawy jak na przykład uporczywy świąd dłoni, uszu, uczucie gorąca, osłabienie – niezwłocznie poinformuj o tym lekarza lub pielęgniarkę

Objawy niepożądane mogą (rzadko) się rozwinąć także w późniejszym czasie.

Po 30 minutach obserwacji zgłoś się do lekarza lub pielęgniarki celem oceny twojego stanu po podaniu szczepionki i będziesz mógł opuścić poradnię.

W dniu podania szczepionki nie wykonuj dużych wysiłków fizycznych (sporty, siłownia, praca) i ogólnie unikaj sytuacji w których dochodzi do przegrzania organizmu (opalanie, gorące kąpiele, sauna) – ma to niekorzystny wpływ na farmakokinetykę szczepionki, która ma się powoli uwalniać z miejsca podania. Nie spożywaj posiłków zawierających alergeny reagujące krzyżowo z alergenami zawartymi w szczepionce. Nie spożywaj obfitych posiłków i unikaj alkoholu.

U niektórych pacjentów po podaniu szczepionki pojawia się w miejscu podania runień, obrzęk o średnicy około 7 cm z towarzyszącym świądem. Niektórzy zgłaszają uczucie zmęczenia. Objawy te zwykle ustępują samoistnie w ciągu 1-2 dób i są spodziewanymi objawami ubocznymi terapii, ale poinformuj o nich przy następnej wizycie lekarza.

Pamiętaj o zasadach przechowywania szczepionki

Ustal z lekarzem postępowanie w sytuacjach wystąpienia objawów ubocznych – gdzie masz się zgłosić i co zrobić.

Odczulanie podskórne składa się z dwóch etapów: etap leczenia wstępnego i etap leczenia podtrzymującego. W trakcie leczenia wstępnego w czasie kolejnych wizyt odbywających się co 1-2 tygodni będzie stopniowo zwiększana dawka podawanego alergenu do dawki maksymalnej zalecanej przez producenta lub maksymalnej dobrze tolerowanej przez pacjenta. Ten etap trwa różnie długo zależnie od zastosowanej szczepionki, stopnia uczulenia pacjenta i odstępów między kolejnymi wstrzyknięciami. Drugi etap – odczulanie podtrzymujące rozpoczyna się po osiągnięciu dawki maksymalnej zalecanej przez producenta lub maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta. Dawkę tę powtarza się w odstępach 4-6 tygodni. Ten etap trwa przez minimum 3 lata, a maksymalnie 5 lat.