Dr n. med. Jacek Gocki

Alergolog

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, jednym z ostatnich, którzy uzyskali dyplom tej Uczelni przed połączeniem z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki medyczne interesowały mnie jeszcze przed rozpoczęciem studiów, czego wyrazem jest fakt, że uzyskałem dyplom technika elektroradiologii (badania radiologiczne) i przez rok zgłębiałem tajniki farmacji. Upragnione studia na Wydziale lekarskim rozpocząłem w 1989 roku.

Studia medyczne zakończyłem w 1995 roku. Staż podyplomowy odbywałem w Szpitalu Wojewódzkim im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy, ale po kilku miesiącach rozpocząłem pracę jako asystent stażysta w Katedrze i Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy pod kierownictwem Prof. Bogdana Romańskiego – pioniera polskiej alergologii, cenionego naukowca, humanisty i założyciela Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W Klinice Alergologii stopniowo zdobywałem kolejne szczeble w karierze naukowej i medycznej pod opieką Prof. Romańskiego, a później pod jego równie znakomitego ucznia Profesora Zbigniewa Bartuzi, aktualnego Kierownika Kliniki, która rozwijając się zmieniła nazwę na Klinikę Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum im. Dr L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Pracuję w niej do dnia dzisiejszego.

W roku 1999 uzyskałem tytuł lekarza chorób wewnętrznych (pierwszy stopień specjalizacji), a w 2006 stopień specjalisty chorób wewnętrznych. W międzyczasie w 2004 roku przeprowadziłem badania i obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem: „Ocena cytotoksyczności Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, z alergią i bez alergii na pokarmy” i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. Opiekunem i promotorem mojej rozprawy doktorskiej był Prof. Z. Bartuzi, a praca została wyróżniona w konkursie im. Prof. Bogdana Obtułowicza organizowanym przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. W 2006 roku zostałem Adiunktem w Katedrze i Klinice Alergologii Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, a w 2011 po zdaniu specjalistycznych egzaminów uzyskałem tytuł specjalisty alergologii.

Alergologia fascynowała i interesowała mnie od początku studiów. Wszystkie prace naukowe (62 pozycje), które napisałem i opublikowałem są związane z tą dziedziną wiedzy medycznej. Głównie dotyczą one zagadnień alergii pokarmowej, ale także uczuleń na kosmetyki i innych chorób alergicznych. Szczególne cenię sobie rozdział dotyczący alergenów pokarmowych w monografii „Alergie Pokarmowe”, której redaktorem jest Prof. Z. Bartuzi. Swoje prace publikuję w fachowych czasopismach medycznych polskich i zagranicznych anglojęzycznych oraz przedstawiam na kongresach alergologicznych polskich i zagranicznych, a także jestem autorem kilku rozdziałów w monografiach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Byłem członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w 2009 roku, a także Kongresu Gastroenterologicznego.

Ogromną radość i satysfakcję daje mi praca z pacjentami, zarówno tymi w Klinice jak i w przychodni. Cieszę się gdy mogę wykorzystać swoją wiedzę by pomóc pacjentowi i razem z nim cieszyć się z uzyskanych pozytywnych efektów. Nie mniejszą radość daje mi działalność dydaktyczna ze studentami. Lubię prowadzić ćwiczenia, seminaria i wykłady, także ze studentami z innych krajów. W Klinice pełnię funkcję asystenta dydaktycznego odpowiedzialnego za organizację zajęć. Jestem także promotorem kilkunastu prac licencjackich i magisterskich, a także wykładam na kursach specjalizacyjnych dla przyszłych lekarzy alergologów. Praca naukowa jest bardzo fascynująca. Badać i odkrywać to co nie odkryte, szczególnie jeśli przekłada się to na praktyczne korzyści dla pacjentów jest bardzo ekscytujące dla mnie i mobilizuje do dalszej pracy, co wyraża się nie tylko nowymi pomysłami na badania i udziałem w badaniach lekowych, ale także zainteresowanie światem nauki. Chciałbym aby moja praca na tym polu pozwalała rozwijać wiedzę medyczną i przynosić korzyści pacjentom z chorobami alergicznymi, bo choć już dużo odkryto, to mam świadomość śledząc fachową literaturę, że jeszcze sporo jest do odkrycia.

W wolnych chwilach gram w tenisa, maluję i rysuję. Lubię podróże i poznawanie nowych miejsc, kultur i ludzi, z którymi dość łatwo nawiązuję kontakt w czym pomaga mi znajomość języka angielskiego.