Alergia na leki

Home / Alergia na leki

Alergia na leki

Jest to nadwrażliwość rozumiana jako każde niekorzystne i niezamierzone działanie leku występujące po jego podaniu w zalecanej dawce. Jeśli w mechanizmie tej nadwrażliwości udaje się wykazać udział mechanizmów immunologicznych (przeciwciał IgE, komórek) to jest to alergia na leki.

Reakcje nadwrażliwości i alergii na leki podobnie jak w przypadku alergii pokarmowej mają bogatą symptomatologię. Mogą to być reakcje ogólnoustrojowe takie jak: anafilaksja, choroba posurowicza, gorączka polekowa, zapalenie naczyń, toczeń polekowy, zespół Stevensa Jonsona, toksyczna nekroliza naskórka. Reakcje narządowe to: pokrzywka, wyprysk kontaktowy, osutka plamisto-grudkowa, rumień trwały, rumień wielopostaciowy, niedokrwistość, granulocytopenia, małopłytkowość, zapalenia nerek, uszkodzenie wątroby, nieżyt nosa, zapalenie mięśnia serca.

W diagnostyce alergii i nadwrażliwości na leki wykorzystuje się testy skórne i śródskórne, testy naskórkowe, immunologiczne oraz testy prowokacji, z których najbardziej znanym jest test prowokacji kwasem acetylosalicylowym (patrz zakładka diagnostyka). Czasem wykonuje się typowanie bezpiecznych leków do znieczulenia miejscowego.

Do grupy leków najczęściej wywołujących reakcje nadwrażliwości i alergii zaliczamy kwas acetylosalicylowy, antybiotyki (antybiotyki betalaktamowe, szczególnie penicyliny, amoksycykina), środki znieczulające miejscowo, lub ogólnie, radiologiczne środki cieniujące i inne.