Ważne definicje

Home / Ważne definicje

Ważne definicje

Nie zawsze gdy u pacjenta wystąpią objawy po kontakcie z czynnikiem środowiskowym, który potencjalnie może być alergenem, rzeczywiście występuje alergia, czasem są to objawy niepożądane, których mechanizm powstawania może być różny i objawy nie muszą się powtórzyć przy kolejnym kontakcie. W alergologii używa się kilku ważnych pojęć:

Nadwrażliwość to obiektywnie powtarzalne, nieprawidłowe objawy po kontakcie z czynnikiem środowiskowym w dawkach tolerowanych przez osoby zdrowe.

Alergia to obiektywnie powtarzalne, uwarunkowane mechanizmami immunologicznymi nieprawidłowe objawy po kontakcie z czynnikiem środowiskowym w dawce tolerowanej przez osoby zdrowe.

Można powiedzieć, że alergia to immunologicznie uwarunkowana nadwrażliwość.

Zatem nie każdy pacjent, który ma obiektywnie powtarzalne objawy, nieprawidłowe po kontakcie z czynnikiem środowiskowym tolerowanym przez osoby zdrowe musi mieć alergię, gdyż mechanizmy patofizjologiczne, które prowadzą do jej wystąpienia nie muszą mieć podłoża immunologicznego. Mogą one mieć one charakter zaburzeń, lub niedoborów enzymatycznych, reakcji farmakologicznych czy spowodowane działaniem toksycznym.

Atopia to genetyczna predyspozycja do zwiększonej produkcji przeciwciał IgE w odpowiedzi na niskie dawki białek będących alergenami.