Alergiczne choroby oczu

Home / Alergiczne choroby oczu

Alergiczne choroby oczu

Jest to zapalenie spojówek i rogówki spowodowane kontaktem z uczulającym alergenem wywołującym reakcję alergiczną. Często współistnieją z alergicznym nieżytem nosa.

Objawami są najczęściej świąd spojówek, palenie, pieczenie, łzawienie, przekrwienie i obrzęk spojówek oraz powiek. Czasem pojawiają się brodawki na spojówce. Rzadko pojawiają się takie objawy jak: gęsta lepka wydzielina, zmiany na rogówce, światłowstręt, ból oczu, zaburzeni widzenia i zmiany na skórze powiek.

Nie każde zapalenie spojówek jest spowodowane alergią
Wyróżnia się kilka postaci alergicznych chorób oczu:

1. Alergiczne zapalenie spojówek
2. Kontaktowe zapalenie spojówek i rogówek
3. Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek
4. Atopowe zapalenie spojówek i rogówki

Alergiczne zapalenie spojówek jest najczęstszą postacią alergicznych chorób oczu. Objawia się głównie świądem spojówek, łzawieniem, przekrwieniem i obrzękiem spojówek oraz powiek. Choroba może mieć charakter ostry gdy objawy utrzymują się do około 48 godzin po kontakcie z alergenem w dużym stężeniu (np.: po głaskaniu kota). Okresowe alergiczne zapalenie spojówek, nazywane również sezonowym, rozwija się u osób uczulonych na alergeny sezonowe, lub okresowo pojawiające się w środowisku pacjenta. Przetrwałe zapalenie spojówek rozwija się u osób uczulonych na alergeny całoroczne (np.: roztocza kurzu domowego). Zawodowe zapalenie spojówek obserwujemy natomiast u pacjentów uczulonych na alergeny występujące w środowisku pracy. Alergiczne zaplenia spojówek nie stanowią zagrożenia dla narządu wzroku, choć są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Objawy okresowego, ostrego i zawodowego zapalenia spojówek mają tendencję do samoistnego ustępowania w przypadku braku ekspozycji na uczulające alergeny. Przetrwałe niestety ma charakter przewlekły, gdyż alergen stale jest obecny w środowisku pacjenta.

Kontaktowe zapalenie spojówek i rogówek. Spowodowane jest lekami, kosmetykami i innymi środkami miejscowo stosowanymi w okolicy oczu. Oprócz objawów takich jak świąd, palenie, pieczenie oraz łzawienie, pojawiają się zmiany na skórze powiek, brodawki, owrzodzenia, rzadko zmiany w rogówce.

Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek charakteryzuje się powstawaniem dużych brodawek na spojówce, świądem, pieczeniem, śluzową wydzieliną szczególnie rano i uczuciem ciała obcego. Spowodowane jest soczewkami kontaktowymi albo ciałem obcym w oku.

Atopowe zapalenie spojówek i rogówki towarzyszy zmianom skórnym obserwowanym u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i jest poważnym schorzeniem narządu wzroku wymagającym leczenia okulistycznego.

Rozpoznanie alergicznych chorób oczu stawia się na podstawie wywiadu, badania okulistycznego oraz testach skórnych, lub immunologicznych (patrz zakładka diagnostyka), pozwalających wskazać uczulający alergen.